Žalgirio klinika
 
 
Klinikos centrai

Klinikos įstatai

Struktūra

Privatumo politika

Ataskaitos

Parama

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Vidaus tvarkos taisyklės

Paciento teisės ir pareigos

Informacija pacientams

Darbuotojų etikos kodeksas

Projektai

Skelbimai

Siūlome darbą

Korupcijos prevencija

Bendradarbiaujame su Vilniaus
vaikų ir jaunimo dailės mokykla

Informacija apie tarnybines nuobaudas ir paskatinimus

Piliečių chartija

 

 


 

Korupcijos prevencija

Žalgirio klinikoje už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo - teisininkė Solveiga Pakalkienė, el. p. solveiga.pakalkiene@zalgirioklinika.lt, tel. (8 5) 272 7500.

Korupcijos prevencijos programos

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos rizikos analizė

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacija apie pareigybes, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Pranešimai apie korupciją

Korupcijos prevencijos ABC: ką reikia žinoti?

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Įsakymas dėl Lino Zalecko nušalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Pranešimas apie galimybę pranešti apie pažeidimus klinikos vidiniu informacijos kanalu

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

 
Všį Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Žalgirio g. 117, Vilnius, tel. (8 5) 272 10 31 (šiuo telefonu pacientų registracija nevykdoma),
faks. (8 5) 272 8576, el. paštas info@zalgirioklinika.lt
© 2021. Žalgirio klinika. Visos teisės saugomos. Dizainas ir programavimas: mediaPro