Žalgirio klinika
 
 
Klinikos centrai

Klinikos įstatai

Struktūra

Privatumo politika

Ataskaitos

Parama

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Vidaus tvarkos taisyklės

Paciento teisės ir pareigos

Informacija pacientams

Darbuotojų etikos kodeksas

Projektai

Skelbimai

Siūlome darbą

Korupcijos prevencija

Bendradarbiaujame su Vilniaus
vaikų ir jaunimo dailės mokykla

Informacija apie tarnybines nuobaudas ir paskatinimus

Piliečių chartija

 

 


 

Projektas

 

 
EUROPOS SĄJUNGA
Europos socialinis fondas 

 
VILNIAUS UNIVERSITETAS


 

  VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO ODONTOLOGIJOS INSTITUTO PLĖTRA IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ LIETUVOS ODONTOLOGINĖJE PRAKTIKOJE SKLAIDOS UŽTIKRINIMAS

 
 Paraiškos registravimo Nr.
BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0036
 
 BPD priemonės
2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“
 
 VU padalinys
Medicinos fakultetas
 
 Partneriai
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
 
 Skirta paramos suma
690.685 Lt
 
 Projekto trukmė
2006.06.01 - 2008.05.30
 
 Projekto vadovas
Medicinos fakulteto Odontologijos instituto docentė Rasmutė Manelienė
 
 Projekto vadovo kontaktiniai duomenys
Tel.: (8-5) 272 75 89,
Faks.: (8-5) 272 85 69,
El. paštas: amanelis@takas.lt
 
 Projekto tikslas

1. Sustiprinti darbinius mokslininkų-tyrėjų, rezidentų ir praktikuojančių gydytojų odontologų gebėjimus nanotechnologijų, DNR bei veido tipologijų tyrimų pagrindu, kuriant šių technologijų aplikacijų odontologijoje metodikas bei užtikrinant modernių medicininių technologijų adaptavimą žandikaulio korekcijos, invalidų odontologines pagalbos ir burnos vėžinių susirgimų prevencijos srityse Lietuvos populiacijai.
2. Pakelti Lietuvos mokslininkų-tyrėjų ir dėstytojų kvalifikaciją ir žinių lygį, užtikrinant jų gebėjimą dalyvauti klinikiniuose tyrimuose bei taikant modernias medicinos technologijas.
3. Sudaryti prielaidas odontologijos doktorantūros studijų sukūrimui Vilniaus universitete.

 
 Projekto uždaviniai

1.1.  Stažuočių vedančiuose Europos Sąjungos Centruose pagrindu užtikrinti, kad Universiteto mokslininkai įsisavintų naujausias tyrimų metodikas bei šių žinių perteikimo rezidentams bei praktikuojantiems gydytojams odontologams įgūdžius.
1.2. Įtraukti papildomus mokslinius darbuotojus bei rezidentus į jau pradėtus ir nuo 2006 metų pradedamus mokslinius tyrimus su tikslu ugdyti šių specialistų kvalifikacinius gebėjimus.
1.3. Suformuoti Lietuvos praktikuojančių gydytojų – odontologų gebėjimą dalyvauti klinikiniuose tyrimuose bei moksliniuose tyrimuose nanotechnologijų naudojimo, mikroorganizmų identifikavimo DNR hibridizacijos metodais, neįgaliųjų burnos ligų profilaktikos, veido ir žandikaulių deformacijų bei žandikaulių kraštinio kaulo tyrimų, lietuvių veidų amžinių pokyčių bei burnos ikivėžinių susirgimų ir vėžio profilaktikos srityse.
1.4. Suteikti naujų žinių ir įgūdžių naujų technologijų taikymo srityse Universitete rengiamiems rezidentams bei (tobulinimosi ciklų pagrindu) praktikuojantiems gydytojams – odontologams.
1.5. Informuoti apie naujausius mokslinius pasiekimus nanotechnologijų naudojimo, mikroorganizmų identifikavimo DNR hibridizacijos metodais, neįgaliųjų burnos ligų profilaktikos, veido ir žandikaulių deformacijų bei žandikaulių kraštinio kaulo tyrimų, lietuvių veidų amžinių pokyčių bei burnos ikivėžinių susirgimų ir vėžio profilaktikos srityse ir galimas šių pasiekimų aplikacijas odontologijoje medicininę ir plačiąją visuomenę.
2. Pakelti mokslininkų-tyrėjų ir dėstytojų kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų įgūdžius, kurie atitiktų šiuolaikinius reikalavimus ir užtikrintų jų gebėjimą naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis ir naujausiais mokslo pasiekimais bei užtikrinant jų mobilumą.
3. Atlikti reikiamus tyrimus ir parengti pilną dokumentaciją doktorantūros studijų įkūrimui.

 
 Projekto laukiamas rezultatas

Studijos naujai įkurtoje Tyrimų ir studijų bazėje bus prieinamos VU rezidentams, internams, KMU rezidentams, gretutinių specialybių (neurochirurgijos, traumatologijos) rezidentams ir visų universitetų besimokantiems asmenims, kurių diplomus pripažįsta Vilniaus universitetas.
Įgyvendinus projektą, gautais rezultatais galės naudotis mokslinė bendruomenė – ne tik odontologijos, bet ir kitų pakraipų medicinos studentai, asmenys, siekiantys kelti savo kvalifikaciją ir savarankiškai mokytis. Tyrimų rezultatai galės būti panaudoti ausų, nosies, gerklės gydymo, traumatologijos, neurochirurgijos, neurologijos, pediatrijos, plastinės chirurgijos ir psichiatrijos srityse.

 
 Pasiekti rezultatai
Kompiuterio raštingumo kursus sėkmingai baigė 14 mokslininkų, rengiančių daktaro disertacijas, 7 Universiteto dėstytojų ir kitų tyrėjų ir 11 Žalgirio klinikos dėstytojų ir kitų tyrėjų, anglų kalbos kursus baigė 13 mokslininkų, rengiančių daktaro disertacijas, 10 Universiteto dėstytojų ir kitų tyrėjų ir 9 Žalgirio klinikos dėstytojų ir kitų tyrėjų.
 
Všį Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Žalgirio g. 117, Vilnius, tel. (8 5) 272 10 31 (šiuo telefonu pacientų registracija nevykdoma),
faks. (8 5) 272 8576, el. paštas info@zalgirioklinika.lt
© 2021. Žalgirio klinika. Visos teisės saugomos. Dizainas ir programavimas: mediaPro