Informacijos apie asmenį surinkimas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 1 d., 2 d., 4 d. nustatytais pagrindais ir tvarka į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 2 d. numatytos informacijos pateikimo VšĮ VUL Žalgirio klinika kreipsis dėl viešus konkursus į atitinkamas pareigas laimėjusių direktoriaus pavaduotojų, padalinių vadovų ir vyriausiojo buhalterio.