Žalgirio klinika
 
 
Klinikos centrai

Klinikos įstatai

Struktūra

Privatumo politika

Ataskaitos

Parama

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Vidaus tvarkos taisyklės

Paciento teisės ir pareigos

Informacija pacientams

Darbuotojų etikos kodeksas

Projektai

Skelbimai

Siūlome darbą

Korupcijos prevencija

Bendradarbiaujame su Vilniaus
vaikų ir jaunimo dailės mokykla

Informacija apie tarnybines nuobaudas ir paskatinimus

Piliečių chartija

 

 


 

Projektas
 


EUROPOS SĄJUNGA

 

 

 

 
Klaipėdos kolegija

 

 

 KURKIME ATEITĮ DRAUGE!


 

ŠIUOLAIKIŠKI VADOVĖLIAI ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ RENGIMUI LIETUVOJE

 
 Paraiškos registravimo Nr.
BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0068
 
 Apie projektą

Dantų ir burnos ligos yra labiausiai paplitusios ligos Lietuvos gyventojų tarpe, nes jomis serga beveik  98 proc. visų šalies gyventojų. Kadangi respublikoje yra sudėtinga situacija burnos higienos bei burnos ertmės ligų atžvilgiu, šios situacijos gerinimą reikėtų pradėti nuo šios srities specialistų kokybiškesnio rengimo. Nors mokymo įstaigos, rengiančios odontologinės priežiūros specialistus užtikrina mokslinę edukacinę sklaidą, kokybiškam šių specialistų rengimui trukdo šiuolaikinės odontologijos srities mokymo(si) medžiagos stoka.
Gyvenimas ir odontologijos mokslas nenumaldomai žengia į priekį. Atsirado naujų diagnostikos ir darbo metodų, kinta požiūris į studijų metodiką. Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos valstybėse vadovėliai atnaujinami mažiausiai kas penkeri metai, tačiau Lietuvoje esami odontologinės priežiūros specialistų rengimo vadovėliai lietuvių kalba netenkina nei dėstytojų, nei studentų poreikių. Kita problema, kad vertimai iš užsienio kalbų, skurdina specialybinę lietuvių kalbą.
Dirbantiesiems odontologinės priežiūros specialistams taip pat yra poreikis mokymo(si) medžiagai, kuri įgalintų tobulinti kvalifikaciją, įsisavinti odontologijos naujoves, kad profesinė kvalifikacija atitiktų LR Odontologų rūmų teisės aktų nustatytą tvarką bei ES standartus ir reikalavimus bei darbo rinkos poreikius. Šioms problemoms spręsti įgyvendinamas šis projektas.

 
 Projektas įgyvendinamas
Utenos kolegijoje, bendradarbiaujant su projekto partneriais: Vilniaus universitetu, Klaipėdos kolegija, Panevėžio kolegija, Šiaulių kolegija
 
 Projekto trukmė
2006 m. gegužė – 2008 m. balandžio 30 d.
 
 Projekto vertė
839790 Lt. Projektą remia ESF ir Lietuvos Respublika.
 
 Pagrindinis projekto tikslas
sukurti ir išleisti  odontologinės priežiūros specialistų mokymo(-si) medžiagą, gerinančią šių specialistų rengimo kokybę  bei  užtikrinant  tinkamas sąlygas mokymuisi visą gyvenimą.
Projektas atliepia 2.4 priemonės veiklos sritį – mokymosi medžiagos sukūrimas ir išleidimas, kadangi projekto metu bus sukurti ir išleisti 5 vadovėliai su DVD:
 - „Burnos ligos“. Skirtas gydytojams odontologams, 
 - „Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija“. Skirtas gydytojams odontologams,
 - „Dantų technologija: teorija ir praktika“. Skirtas dantų technikams, 
 - „Gydytojo odontologo padėjėjo veikla: teorija ir praktika“. Skirtas gydytojų odontologų padėjėjams,
 - „Dantų ligų profilaktika: teorija ir praktika“. Skirtas burnos higienistams.
Projektas orientuotas 2.4 priemonės uždavinio plėtoti mokslo ir studijų žmogiškąjį kapitalą įgyvendinimui, nes vadovėlius rengs kvalifikuoti odontologijos studijų krypties specialistai (iš viso 46). Šių vadovėlių rengėjai patobulins savo dalykinę ir pedagoginę kompetenciją, įgis naujas patirtis.
 
 Projekto vadovas
Raimundas Čepukas
 
 Atsakingas asmuo už projekto priežiūrą
Danguolė Ševcovienė
 
Všį Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Žalgirio g. 117, Vilnius, tel. (8 5) 272 10 31 (šiuo telefonu pacientų registracija nevykdoma),
faks. (8 5) 272 8576, el. paštas info@zalgirioklinika.lt
© 2021. Žalgirio klinika. Visos teisės saugomos. Dizainas ir programavimas: mediaPro