Dažniausiai užduodami klausimaiAr būtinas siuntimas, einant į konsultaciją pas gydytoją specialistą?
Siuntimas yra būtinas apdraustiesiems, norintiems gauti gydytojo specialisto konsultaciją nemokamai. Neturintiems siuntimo, gydytojų specialistų konsultacijos teikiamos tik mokamai (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus).
Kodėl su siuntimu pas specialistą, draustam pacientui, yra nemokama tik konsultacija, o gydymas yra mokamas?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-05-28 įsakymu Nr. V-462 „Dėl Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos“, gydytojo odontologo specialisto konsultaciją, apmokamą PSDF biudžeto lėšomis, apima tiriamieji ir gydomieji veiksmai, išvardinti šiuo įsakymu patvirtintame sąraše. Gydymo procedūros, nepatenkančios į šį sąrašą, yra mokamos.
Kas gali išduoti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai?
  • Siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti gali išduoti Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios įstaigos (t.y. įstaigos, pasirašiusios sutartis su ligonių kasa dėl paslaugų teikimo) šeimos gydytojas, gydytojas odontologas arba gydytojas specialistas.

  • Siuntimą atlikti brangiuosius tyrimus ir procedūras (kompiuterinė tomografija), kurių išlaidos bus apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, gali išduoti tik gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis. Siuntime turi būti nurodyta siunčiančiojo gydytojo profesinė kvalifikacija.

Kiek laiko galioja siuntimas gydytojo specialisto konsultacijai?
Siuntime nurodytas galiojimo laikas negali viršyti 180 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui.
Ką daryti, kai laukimo eilė per didelė?
  • Asmenys, turintys siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai, turi teisę kreiptis į bet kurią įstaigą, kuri yra pasirašiusi sutartį su TLK dėl šių paslaugų teikimo. 

  • Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką gydytojas, išrašantis siuntimą, privalo nurodyti bent 3 įstaigas, kuriose teikiamos atitinkamos sveikatos priežiūros paslaugos.

  • Įstaigų, pasirašiusių sutartis su TLK, sąrašai bei informacija apie jų teikiamas paslaugas ir laukimo eiles yra pasiekiama Vilniaus TLK tinklalapyje šiuo adresu:

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/kur-ir-kiek-reikia-laukti-norint-gauti-sveikatos-prieziuros-paslaugas

Kodėl pas gydytoją odontologą (BPG) nereikia siuntimo ir kodėl paslauga yra mokama?

Vadovaujantis pasirašyta sutartimi su teritorine ligonių kasa, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikai PSDF biudžeto lėšomis yra kompensuojamos antrinio ir tretinio lygio paslaugos. Gydytojų odontologų paslaugos yra priskiriamos pirminei sveikatos priežiūrai, todėl šios paslaugos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje yra mokamos.

Už pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsako sutartį su teritorine ligonių kasa dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo sudariusi įstaiga, kurioje privalomuoju sveikatos draudimo draustiems asmenims tokios paslaugos teikiamos nemokamai.

Kaip užsiregistruoti konsultacijai?

Užsiregistruoti galima:

  • Atvykus į klinikos registratūrą adresu Žalgirio g. 115, Vilnius Pr. – Pn. 7:30 – 20:00 val.

  • Paskambinus telefonu (8 5) 272 7334 

  • Internetu

Dėmesio! Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai šalyje, pacientų registracija vykdoma tik telefonu ir internetu. 

Kodėl turime tiek mažai registracijų laikų pas ortodontus, ortopedus, vaikų odontologus, chirurgus?

VUL Žalgirio klinika yra specializuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga, į kurią kreipiasi visos šalies gyventojai. Pagrindinė priežastis, dėl kurios gydytojų specialistų konsultacijų tenka ilgiau laukti, yra šių specialistų trūkumas ir labai didelis paslaugų poreikis. Atkreipiame dėmesį, kad gydytojai teikia ne tik konsultavimo, bet ir sudėtingiausio tretinio lygio gydymo paslaugas. Turimi darbo vietų ir darbuotojų resursai negali patenkinti tokio didelio šių paslaugų poreikio.

Pabrėžiame, kad pacientai gali nelaukti eilės ir kreiptis į kitą įstaigą, pasirašiusią sutartį su ligonių kasa bei teikiančią atitinkamas paslaugas vienodomis su VšĮ VUL Žalgirio klinika sąlygomis. Plačiau skaityti klausimą „Ką daryti, kai laukimo eilė per didelė?“

Kaip pasitikrinti, ar esu draustas privalomuoju sveikatos draudimu?
Kiekvienas asmuo turi galimybę pasitikrinti, ar yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu. Tai gali padaryti VLK internetinėje svetainėje https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx
Ar nepilnamečiai vaikai gali atvykti į konsultacija arba į gydymą su močiute ar kitu lydinčiu asmeniu (giminaičiu). Kodėl privalo būti vienas iš tėvų?

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta, kad vaikams iki 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jų įstatyminių atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.

Močiutė ar kitas asmuo nepilnametį pacientą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų galėtų atlydėti tuo atveju, kai atitinkamuose medicinos dokumentuose jau yra įstatyminio paciento rašytinis sutikimas dėl konkrečių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme taip pat nustatyta, kad kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra jo atstovų pagal įstatymą arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

Kiek kainuoja paslaugos?

Mokamų paslaugų kainos yra patvirtintos ir indeksuotos Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Kainoraštis yra pasiekiamas paspaudus šią nuorodą.

Atkreipiame dėmesį, kad galutinė paslaugų kaina priklauso nuo individualios paciento būklės, teikiamų paslaugų apimties, sunaudotų medžiagų kiekio ir taikyto gydymo metodo.

Radiologijos poskyrio darbo laikas, ar reikia siuntimo, kiek kainuoja rentgenogramos ar radiologiniai tyrimai?

Radiologijos poskyryje rentgenogramos daromos: 

I-V, nuo 9:00 val. iki 13:45 val. ir nuo 14:15 val. iki 20:00 val.

Reikalinga turėti asmens dokumentą ir gydytojo siuntimą, kuriame būtų nurodyta data, paciento vardas ir pavardė, gimimo data, reikalinga rentgenograma, siuntusio gydytojo įstaigos spaudas, gydytojo spaudas ir parašas.

Rentgenogramos ar radiologinio tyrimo kainos:
- Panoraminė rentgenograma spausdinta ant juostos (tik su siuntimu) 22,58 Eur
- Panoraminė rentgenograma įrašyta į USB laikmeną (tik su siuntimu) 25,07 Eur
- Galvos šoninė rentgenograma įrašyta į USB laikmeną cefalometriniam tyrimui (tik su siuntimu) 15,86 Eur
- Tūrinės kompiuterinės tomografijos tyrimas su aprašymu ir įrašymu į USB laikmeną (tik su siuntimu) 96,20 Eur
- Rentgenogramos (-ų) ar tūrinės KT tyrimo kopijos (-ų) įrašymas į USB laikmeną 6,0 Eur