Pacientams ir lankytojams

Užsienio šalių piliečiams

ES/EEE/Šveicarijos Konfederacijos/JK šalių piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems į Lietuvą nuolat gyventi, visos PSDF biudžeto lėšomis apmokamos paslaugos teikiamos pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir patvirtinus asmens draustumą privalomojo sveikatos draudimo sistemos duomenų bazėje.

Ne ES/EEE/Šveicarijos Konfederacijos/JK šalių piliečiams visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos mokamai.

ES/EEE/Šveicarijos Konfederacijos/JK šalių piliečiai, drausti valstybiniu sveikatos draudimu, turi teisę gauti:Būtinąją medicinos pagalbą
Būtinąją pagalbą gali gauti asmenys, pateikę šiuos galiojančius dokumentus:
  • asmens tapatybę, patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;
  • vieną iš draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančių dokumentų:
    1. ES/EEE / Konfederacijos šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelę;
    2. ES/EEE / Konfederacijos šalies narės piliečio sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę;
    3. pažymą, vienos iš formų: E123, DA1.
Asmenys, atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos ir negalintys pateikti draustumą patvirtinančių dokumentų, patys atsiskaito už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.
Planinę medicinos pagalbą

Planinę  pagalbą gali gauti asmenys, pateikę šiuos galiojančius dokumentus:

  • asmens tapatybę, patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;
  • E112 formos pažymą arba ją pakeičiantį dokumentą S2.