Pacientams ir lankytojams

Nemokamos paslaugos (teisės aktų numatyta apimtimi)


Norint gauti paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, asmuo turi:
 • būti draustas privalomuoju sveikatos draudimu,
 • turėti Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių gydymo įstaigų siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai,
 • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pagal pasirašytą sutartį su ligonių kasa VUL Žalgirio klinikoje teikiamos:
  1. Specializuotos stacionarines burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
  2. Specializuotos ambulatorinės odontologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Gydytojų odontologų specialistų konsultacijų metu:

   • Nemokamai teikiamos paslaugos, išvardintos Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos metu atliekamų odontologinių procedūrų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąraše, patvirtintame SAM 2012-05-28 d. įsakymu Nr. V-462.
   • Už sunaudotas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones moka visi gyventojai, išskyrus vaikus, moksleivius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, iki jiems sukanka 24 metai, bei socialiai remtinus asmenis, pateikusius atitinkamas pažymas.

Plačiau apie paslaugas skaityti Klinikinės odontologijos centras

  1. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos

Klinikos Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje būtinoji medicinos pagalba teikiama visą parą, be poilsio dienų.

Poliklinikų nedarbo metu (20.00 – 8.00 val.) bei poilsio ir švenčių dienomis besikreipiantiems su dantų skausmu, klinikoje teikiama būtinoji odontologinė pagalba.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai (siuntimas nėra būtinas):

   • Visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, nepriklausomai ar jie drausti privalomuoju sveikatos draudimu ar ne.
   • ES/EEE šalių piliečiams, Lietuvos piliečiams, deklaravusiems gyvenamąją vietą kitoje ES šalyje, pateikusiems valstybinį draustumą ir asmens tapatybės patvirtinančius dokumentus.

Nemokamai teikiamos šios būtinosios pagalbos paslaugos (SAM 2004-04-08 Nr. V-208) :

   • Danties skausmo malšinimas:
    1. atliekant nejautrą vietiniais anestetikais burnoje;
    2. suleidžiant nuskausminančius medikamentus į raumenis;
    3. išrašant receptą nuskausminantiems vaistams.
   • Pūlinio atvėrimas ir jo drenavimas veido – žandikaulių srityje.
   • Kraujavimo stabdymas (po danties šalinimo ar atlikto pjūvio burnoje).
   • Veido – žandikaulių srities traumų diagnostika ir gydymas.

Gydymo paslaugos, viršijančios išvardintą būtinosios odontologinės pagalbos mastą, pacientui pageidaujant, gali būti teikiamos mokamai:

   • Dantų gydymas, atveriant pulpos kamerą ir uždedant laikiną plombą.
   • Neoperacinis dantų šalinimas.

2022 m. pasirašėme sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Žiūrėti sutartį

PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų kainos

Kviečiame susipažinti su paslaugų kainomis, kuriomis asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis:

https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/sveikatos-draudimas-veiklos-sritis/valstybes-lesomis-apmokamu-asmens-sveikatos-prieziuros-paslaugu-sarasas-ir-ju-bazines-kainos

Ortodontiniai aparatai

Pasirašius sutartį su Valstybine ligonių kasa, vaikams iki 18 metų* tam tikrų būklių atvejais (žr. SAM 2012-07-05 įsakymą V-698 "Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo"), PSDF biudžeto lėšomis yra kompensuojami šie ortodontiniai aparatai:

 • Ortodontinės plokštelės

Ortodontinė plokštelė - individualiai gaminamas išimamas aparatas. Pagrindas gaminamas iš specialaus plastiko. Prie pagrindo tvirtinami metaliniai kabliukai, spyruoklės, lankai ir sraigtai. Kabliukai fiksuoja plokštelę prie dantų. Spyruoklės, lankai ir sraigtai formuoja taisyklingus dantų lankus.

Ortodontinės plokštelės paskirtis - žandikaulių plėtimas, vietos dantų lanke formavimas, dalinė dantų padėties korekcija, neigiamų įpročių kontrolė.

Kompensuojama esant dantų raidos ir dygimo sutrikimams, įstrigusiems ar suspaustiems dantims (išskyrus trečiuosius krūminius dantis), dantų ir veido anomalijų atvejais (įskaitant neteisingą sąkandį, išskyrus gydymo atvejus, kai yra nustatyta I ar II ortodontinės anomalijos sunkumo grupė). Taip pat nustačius įgimtas veido ir žandikaulių anomalijas bei deformacijas – gomurio nesuaugimą, lūpos nesuaugimą ir įgimtas kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydas.

 • Breketų sistemos

Breketų sistema - nenuimamas, prie kiekvieno danties vainiko paviršiaus specialiu ortodontiniu cementu klijuojamas ortodontinis aparatas, nešiojamas visą ortodontinio gydymo laiką. Breketų sistema susideda iš breketų, vamzdelių, žiedų, lankų ir papildomų elementų (spyruoklių, mini sraigtų, elastikų, sagučių ir kt.). Lankai tvirtinami prie breketų metalinėmis ar elastinėmis ligatūromis arba specialiais užraktais (beligatūriniai breketai). Papildomi elementai užtikrina saugų dantų padėties koregavimą, skeletinės atramos formavimą ir kitus gydymo veiksmus.

Breketų sistemos paskirtis - žandikaulių plėtimas, sąkandžio korekcija, vietos dantų lanke formavimas, dantų padėties korekcija.

Kompensuojama esant įgimtoms veido bei žandikaulių anomalijoms ir deformacijoms – gomurio nesuaugimui, lūpos nesuaugimui, įgimtoms kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydoms. Taip pat esant adontijai, įstrigusiems ar suspaustiems dantims (išskyrus trečiuosius krūminius dantis).

*Jei ortodontinio gydymo laikotarpis nesibaigia iki vaikui sukanka 18 metų, ortodontiniai aparatai, naudojami ortodontiniam gydymui, ir toliau kompensuojami PSDF biudžeto lėšomis, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo ortodontinio gydymo pradžios.

Gydymą, kurio metu skiriami ir naudojami ortodontiniai aparatai, skiria ir taiko gydytojas ortodontas.

Plačiau apie kompensavimo tvarką skaityti:

Ortopedijos ir kitos techninės priemonės | VLK

SAM 2006-03-31 įsakymas Nr. V-234 "Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo"

Kompensuojamų ortodontinių aparatų katalogas

Nuotolinės gydytojų specialistų konsultacijos

VUL Žalgirio klinikos gydytojai specialistai nemokamai teikia nuotolines konsultacijas, vadovaujantis SAM 2020-11-10 įsakymu Nr. V-2569.

Nuotoliniu būdu konsultuojami tik klinikos pacientai, kurie:

 • yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu,
 • kreipiasi (pakartotinai) po mūsų klinikos gydytojo specialisto kontaktinės konsultacijos to paties ambulatorinio gydymo ar tyrimo epizodo metu,
 • kreipiasi dėl ūmaus sveikatos būklės sutrikimo arba ūminės ligos, arba dėl lėtinės ligos paūmėjimo, arba dėl kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios gali būti suteiktos be paciento tiesioginio kontakto su gydytoju.

Nuotolinės konsultacijos metu gydytojas specialistas:

 • surenka anamnezę,
 • nustato subjektyvią paciento sveikatos būklę (atsižvelgdamas į paciento ar jo atstovo suteiktus duomenis bei įrašus paciento asmens medicinos dokumentuose),
 • sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.

Esant poreikiui gydytojas specialistas gali:

 • paskirti ar pratęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą,
 • skirti diagnostines ir (ar) gydomąsias paslaugas, tyrimus ir procedūras,
 • paaiškinti atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą.

Registracija vykdoma darbo dienomis 7.30 – 20.00 val. telefonu (8 5) 272 7334

Su pacientu gydytojas susisieks telefonu.
Laukimo eilės pas gydytojus specialistus

Laukimo eilės pas gydytojus specialistus

Dėmesio! Jei eilė pas Jums reikiamą gydytoją specialistą yra per didelė, Jūs galite pasirinkti kitą gydymo įstaigą, sudariusią sutartį su TLK dėl paslaugų teikimo, kurioje yra mažiausia eilė.

Įstaigų sąrašai pagal teikiamas paslaugas yra pasiekiami Valstybinės ligonių kasos tinklalapyje: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos/kur-ir-kiek-reikia-laukti-norint-gauti-sveikatos-prieziuros-paslaugas