Įstaigos reorganizacija

2024 m. vasario 21 d. 

PRANEŠIMAS

APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Informuojame, kad yra parengtas Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant ją prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAS ĮSTAIGAS

Pagrindiniai reorganizuojamos įstaigos duomenys:

 1. įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika (toliau – Žalgirio klinika);
 2. juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga;
 3. buveinė – Lietuvos Respublika, Vilnius, Žalgirio g. 117;
 4. juridinio asmens kodas – 191744287;
 5. Žalgirio klinika nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja;
 6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
 7. juridinio asmens Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas – [email protected].

Pagrindiniai reorganizavime dalyvaujančios įstaigos duomenys:

 1. įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Santaros klinikos);
 2. juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga;
 3. buveinė – Lietuvos Respublika, Vilnius, Santariškių g. 2; 
 4. juridinio asmens kodas – 124364561;
 5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT243645610;
 6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
 7. juridinio asmens Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas  – 124364561.

PASIBAIGIANTIS JURIDINIS ASMUO, PO REORGANIZAVIMO TĘSIANTIS VEIKLĄ JURIDINIS ASMUO, REORGANIZAVIMO BŪDAS

Pasibaigiantis juridinis asmuo – Žalgirio klinika.
Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo – Santaros klinikos.
Reorganizavimo būdas – prijungimas. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 687 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio kliniką“, Žalgirio klinika, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, prijungiama prie Santaros klinikų, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo toliau tęs savo veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis visos Žalgirio klinikos teisės ir pareigos bei turtas.

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO TĘSIANČIAI VEIKLĄ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI

Momentas, nuo kurio pasibaigiančios viešosios įstaigos – Žalgirio klinikos – teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą viešajai įstaigai – Santaros klinikoms – nuo Žalgirio klinikos, kaip atskiro juridinio asmens, išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Reorganizavimas laikomas baigtu, įregistravus pakeistus Santaros klinikų įstatus Juridinių asmenų registre. Pakeisti įstatai Juridinių asmenų registre privalo būti įregistruoti 2024 m. rugsėjo 3 d. datai.

Su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo galiosiančių Santaros klinikų įstatų projektu bei Žalgirio klinikos ir Santaros klinikų trejų finansinių metų finansinėmis atskaitomybėmis galite susipažinti ČIA:

Reorganizavimo sąlygų aprašas

Po reorganizavimo galiosiančių Santaros klinikų įstatų projektas

Su Žalgirio klinikos trejų finansinių metų finansinėmis atskaitomybėmis galite susipažinti čia:
Finansinių ataskaitų rinkiniai - VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika (zalgirioklinika.lt)

Su Santaros klinikos trejų finansinių metų finansinėmis atskaitomybėmis galite susipažinti čia:
Finansinės ataskaitos - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos


2023 m. gruodžio 14 d. 

PRANEŠIMAS

APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS

Informuojame, kad yra parengtas Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant ją prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIAS ĮSTAIGAS

Pagrindiniai reorganizuojamos įstaigos duomenys:

 1. įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika (toliau – Žalgirio klinika);
 2. juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga;
 3. buveinė – Lietuvos Respublika, Vilnius, Žalgirio g. 117;
 4. juridinio asmens kodas – 191744287;
 5. Žalgirio klinika nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja;
 6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
 7. juridinio asmens Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas – [email protected].

Pagrindiniai reorganizavime dalyvaujančios įstaigos duomenys:

 1. įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Santaros klinikos);
 2. juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga;
 3. buveinė – Lietuvos Respublika, Vilnius, Santariškių g. 2; 
 4. juridinio asmens kodas – 124364561;
 5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT243645610;
 6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;
 7. juridinio asmens Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutės adresas  – 124364561.

PASIBAIGIANTIS JURIDINIS ASMUO, PO REORGANIZAVIMO TĘSIANTIS VEIKLĄ JURIDINIS ASMUO, REORGANIZAVIMO BŪDAS

Pasibaigiantis juridinis asmuo – Žalgirio klinika.
Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo – Santaros klinikos.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 687 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio kliniką“, Žalgirio klinika, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą, prijungiama prie Santaros klinikų, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo toliau tęs savo veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis visos Žalgirio klinikos teisės ir pareigos bei turtas.

MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO TĘSIANČIAI VEIKLĄ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI

Momentas, nuo kurio pasibaigiančios viešosios įstaigos – Žalgirio klinikos – teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą viešajai įstaigai – Santaros klinikoms – nuo Žalgirio klinikos, kaip atskiro juridinio asmens, išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Reorganizavimas laikomas baigtu, įregistravus pakeistus Santaros klinikų įstatus Juridinių asmenų registre. Pakeisti įstatai Juridinių asmenų registre privalo būti įregistruoti 2024 m. liepos 1 d. datai.

Su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo galiosiančių Santaros klinikų įstatų projektu bei Žalgirio klinikos ir Santaros klinikų trejų finansinių metų finansinėmis atskaitomybėmis galite susipažinti ČIA:

Reorganizavimo sąlygų aprašas

Po reorganizavimo galiosiančių Santaros klinikų įstatų projektas

Su Žalgirio klinikos trejų finansinių metų finansinėmis atskaitomybėmis galite susipažinti čia:
Finansinių ataskaitų rinkiniai - VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika (zalgirioklinika.lt)

Su Santaros klinikos trejų finansinių metų finansinėmis atskaitomybėmis galite susipažinti čia:
Finansinės ataskaitos - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos