Naujienos

2021 - 10 - 15

Odontologinių paslaugų paciento namuose poreikis yra labai didelis

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika 2018-2020 m. įgyvendino projektą „Odontologinės pagalbos teikimo pacientams su negalia modelio sukūrimas“. Visas projektas apėmė odontologinės priežiūros paslaugų teikimo infrastruktūros gerinimą ir paslaugų kokybės gerinimą, odontologinių  paslaugų teikimo paciento su sunkia negalia namuose (mobiliąsias gydytojų odontologų brigadas) organizavimą, ir, prireikus, operatyvių specializuoto gydymo paslaugų bendrinėje nejautroje teikimą Žalgirio klinikoje.

Šio projekto svarbiausia dalis buvo Bandomojo projekto įgyvendinimas, kurio metu, teikiant paslaugas asmenims su sunkia negalia Vilniaus mieste ir rajone, buvo tikrinamas inovatyvus paslaugų teikimo namuose modelis. Odontologinės paslaugos tiek miesto, tiek ir kaimo neįgaliesiems gyventojams teikė dvi mobilios VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir VŠĮ Naujininkų poliklinikos brigados. Kiekvienoje brigadoje dirbo gydytojas odontologas ir odontologo padėjėjas. Brigados buvo aprūpintos portatyviais odontologinės įrangos komplektais. Odontologams talkininkavo automobilio vairuotojas. Brigados lankė pacientus su sunkia negalia, kuriems  buvo nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai. 

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorė Vytautė Pečiulienė LRT GIRDI laidai pasakojo apie tai, kad odontologinių paslaugų poreikis namuose asmenims su specialiais slaugos poreikiais yra labai didelis.

Reportažą galite peržiūrėti čia: LRT GIRDI. Neįgalieji skundžiasi negalintys sulaukti odontologų paslaugų namie, jie atsako: gydytume, bet neleidžia įstatymai - LRT