Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, siekdama sumažinti pastatų eksploatacijos išlaidas, racionaliai naudodama šilumos energiją, įdiegė energiją taupančias priemones.

Projekto „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje “pagrindu modernizuota klinikos šildymo sistema, apšiltintos pastatų išorinės sienos, rekonstruoti stogai – apšiltintos jų perdangos. Įdiegus šias priemones bus sutaupyta apie 40 proc. šilumos energijos sąnaudų,pagerės pastatų estetinis vaizdas, patalpų mikroklimatas(jis atitiks higienos normas HN 42:2009), pacientų ir personal darbo sąlygos. Klinikų pastatų išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertė taip pat atitiks statybos techninį reglamentą STR2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. Bendra projekto vertė – 1 087 300,19 Eur, iš jų 955 679,8 Eur finansuota Europos Sąjungos lėšomis.