Nusišalinimai

Duomenys apie VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos (toliau – ŽK) direktoriaus nusišalinimą ar nušalinimą

Eil. Nr.

Veiksmo pavadinimas
(Nusišalinimas / nušalinimas)

Pareigos, nuo kurių nusišalinta/nušalinta

Sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo / nušalinimo

1.

Nusišalinimas

Dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, susijusias su ŽK 2021-01-27 vykdomu vakcinavimu nuo Covid-19

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-01-27 įsakymas Nr. K-28

2.

Nusišalinimas

Dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, susijusias su V. Z. priėmimu ir darbu ŽK

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-01-31 įsakymas Nr. V-205

3.

Nusišalinimas

Dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, susijusias su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-09-07 rašte Nr. 10AD-251 pateiktu pavedimu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-09-15 įsakymas Nr. K-87