Būtinoji medicinos pagalba

Klinikoje būtinoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“.

Pažymėtina, kad skubioji medicinos pagalba, teikiama pagal šį teisės aktą – tai medicinos pagalba, teikiama nedelsiant (1 kategorija) arba neatidėliotinai (2, 3, 4 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, nurodytų Aprašo 1 ir 2 prieduose išdėstytų Vaikų skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės ir Suaugusiųjų skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 3 skiltyje, gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

Klinikos Priėmimo skyriuje pacientai dėl būtinosios medicinos pagalbos priimami visą parą, be poilsio dienų. Kreipiantis į Kliniką, kaip ir į bet kurią kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, dėl būtinosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas nereikalingas.