VU MF Odontologijos institutas

VU strategija numato tikslą - rengti tarptautinius standartus atitinkančius gydytojus odontologus, organizuoti jų tobulinimą, atlikti modernius mokslinius tyrimus, teikti aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas atitinkamuose universiteto padaliniuose, gausinti mokslo žinias ir patirtį bei garantuoti jų sklaidą, ugdyti jaunimą ir besimokančią visuomenę, siekti patrauklumo ir atvirumo Universiteto akademinei bendruomenei bei plačiajai visuomenei, maksimaliai optimizuoti šiuolaikinę studijų, mokslo ir klinikinės praktikos integraciją ir dermę.

Vykdomos VU Odontologijos studijų programos tikslai yra tiesiogiai sietini su programos paskirtimi – ruošti aukštos kvalifikacijos gydytojus odontologus profesionalus, turinčius odontologijos mokslo ir jo taikymo praktikoje žinių, gebančių savarankiškai dirbti, diagnozuoti ir gydyti burnos ligas, gebančius surinkti ir atlikti analizę egzistuojančių mokslo šaltinių ir juos pritaikyti praktikoje, gebės dirbti kartu su kitų sveikatos priežiūros sričių specialistais, siekiant užtikrinti atskiro individo ir visuomenės sveikatą.


1950-1994m. laikotarpiu Odontologijos studijų programa VU Medicinos fakultete nebuvo vykdoma. Nuo 1995m. VU MF šalia kitų studijų programų buvo atnaujintas gydytojų odontologų ruošimas. Odontologijos magistro programos vykdyme dalyvauja VU MF Odontologijos institutas, fakulteto padaliniai (katedros, klinikos bei institutai) ir kiti VU fakultetai. Žalgirio klinika yra viena iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokymo bazių, kurioje yra vienas iš fakulteto padalinių – Odontologijos institutas. Odontologijos vientisųjų studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. 


VU MF Odontologijos programos išorinis vertinimas buvo atliktas 4 kartus: DentEd (ES Komisijos finansuojami ekspertai) 2001m. atliko išsamų studijų programos ir kokybės vertinimą. Komisija pripažino, kad odontologų rengimas VU iš esmės atitinka ES keliamus reikalavimus; 2002 vasario mėn. programą teigiamai vertino TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office); 2003 m. Lietuvos švietimo ministerijos Studijų kokybės vertinimo centro kvietimu Odontologijos krypties studijų programą teigiamai vertino išorinių ekspertų grupė ir 2013m. ši programa vienintelė buvo akredituota maksimaliam 6-erių trukmės periodui.  


Šiuo metu Odontologijos studijų programoje mokosi 147 studentai. Be ikidiplominių odontologijos studijų Žalgirio klinika kartu su Odontologijos institutu vykdo gydytojų odontologų rezidentų (6 specialybės) ir gydytojų veido ir žandikaulių chirurgų mokymą. Šioje bazėje vyksta studentų ir gydytojų rezidentų klinikinių įgūdžių formavimas.

Studentams yra skirtos 4 klinikinio mokymo salės ir viena ikiklinikinio mokymo salė bei rentgeno diagnostikos salė. Kiekvienam studentui skiriama individuali darbo vieta su paciento padėtį ir veido, dantų struktūras imituojančiais fantominiais modeliais. Visose salėse sukurta individuali darbo vieta: paciento odontologinė kėdė, ergonomiška gydytojo darbo vieta, „švari“ ir „nešvari“ zonos. Studentų specialybinėms studijoms pritaikyta odontologinė įranga yra moderni, ergonomiška, sertifikuota. Studentai yra aprūpinami darbo priemonėmis: moderniomis plombinėmis medžiagomis, vienkartinėmis medžiagomis.

Klinikinėse salėse yra papildoma įranga reikalinga specifiniams darbams atlikti: ultragarsiniai skaleriai, mikroskopas su retransliavimo galimybe, klinikai pritaikyti fotoaparatai, įranga mašininiam šaknų kanalų platinimui atlikti, elektriniai šaknies kanalo ilgio matuokliai, pulpos jautrumui nustatyti aparatai, artikuliatoriai, atspaudų maišytuvai ir kt. Skaitmenines vidines burnos (intraoralines) rentgeno nuotraukas ir panoramines rentgeno nuotraukas studentai daro paruoštoje rentgeno diagnostikos salėje.

Taip pat studentai gali naudotis VUL Žalgirio klinikos Konsultacinės poliklinikos radiologijos poskyrio paslaugomis, kuriame yra panoraminė įranga su cefalostatu, skaitmeninė panoraminė įranga su tūrinės kompiuterinės tomografijos priedu, tūrinis kompiuterinis tomografas. VUL Žalgirio klinikos 3 operacinėse yra stebėtojams skirta vieta ir vaizdo kameros, įrašančios operacijų eigą ir transliuojančios į stebėtojams skirtą kambarį. Yra studentų saviruošos kambarys aprūpinta kompiuterine technika (8 darbo vietos), valgykla studentų maitinimuisi, studentų persirengimo kambariai su individualiomis spintelėmis.


Gydytojai rezidentai gydymo meno mokosi Žalgirio ligoninės Konsultacinėje poliklinikoje, klinikinėje laboratorijoje, stacionaro skyriuose ir operacinėse. Studentai, rezidentai naudojasi ligoninėje esančiomis auditorijomis, kurios aprūpintos reikalinga demonstracine bei telemedicinine įranga.

Odontologijoje mokymo procesas kartu yra paslaugų teikimo procesas, todėl mokymas neįmanomas be pacientų. Studijų pradžioje įgiję manualinius įgūdžius ant manekenų, toliau juos tobulina teikdami pirminio lygio odontologijos paslaugas pacientams. Studentų atliekamų gydymo procedūrų kokybę betarpiškai prižiūri, kontroliuoja ir už paslaugų kokybę atsako dėstytojai.

Direktorė: Prof. Vilma Brukienė

Adresas: Žalgirio g. 115, 08217 Vilnius
Tel.: +370 5 2727589
Faksas: +370 5 2728569
El. paštas: [email protected]