Finansinių ataskaitų rinkiniai

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys spausti čia.
2013 m. metinė veiklos ataskaita spausti čia.

2014 m. strateginės plėtros gairės spausti čia
2014 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2014 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2014 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia
2014 m. metinė veiklos ataskaita spausti čia.
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys spausti čia.

2015 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia
2015 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2015 m. metinė veiklos ataskaita spausti čia. 
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys spausti čia.

2016 m.  I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia
2016 m.  II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.  
2016 m.  III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys spausti čia
2016 m. metinė veiklos ataskaita spausti čia.
 
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys spausti čia
2017 m. metinė veiklos ataskaita spausti čia.
 
2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2018 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys spausti čia
2018 m. metinė veiklos ataskaita spausti čia
  
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys spausti čia
2019 m. metinė veiklos ataskaita spausti čia
 
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys spausti čia.

2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys spausti čia.